Palokunta

Lahden VPK on yksi vuonna 2004 perustetun Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokunnista. Palokunta tukee ja avustaa pelastuslaitosta onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustoiminnassa.

VPK on sitoutunut sopimuksessaan pelastuslaitoksen kanssa lähtemään liikkeelle 10 minuutin kuluessa hälytyksestä yhdellä sammutusyksiköllä kaikkina vuorokauden aikoina vahvuudella 1+3. Hälytykset tulevat hälytysosaston jäsenistölle GSM-puhelimeen tekstiviestinä, sekä henkilöhakulaitteisiin.

Palokuntamme tärkein tehtävä on hoitaa palo- ja pelastustehtävät, joista on sovittu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa tehdyssä sammutussopimuksessa. Tätä tehtävää hoitaa hälytysosasto. Osasto hälytetään ennakkoon laadittujen vasteiden mukaisesti samanaikaisesti vakinaisen ensilähdön kanssa tai erikseen pelastustyönjohtajan pyynnöstä.

VPK:lla on pitkät perinteet aktiivisena toimijana koko pelastustoimen kentällä. Palokunta on mukana alan eri yhdistysten toiminnassa, kuten Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä (SPEK), Hämeen Pelastusliitossa (HPL), Suomen Sopimuspalokuntien Liitossa (SSPL) ja Suomen Palopäällystöliitossa (SPPL).

Koko palokunnan toiminnan ytimen muodostaa aktiivinen ja sitoutunut jäsenistö. Tällä hetkellä osastoissa on 85 henkilöä – niin veteraaneja, naisia, miehiä kuin nuoriakin. Hälytysosaston toiminta on näkyvin osa palokuntaa. Se on palokunnan suurin osasto niin harjoittelussa, valistustoiminnassa kuin varainhankinnassakin.

Lisäksi palokunnassa on erittäin aktiivinen ja vireä, Suomen vanhin nuoriso-osasto. Myös järjestö- ja naisosastot toimivat, sekä itsenäisesti että palokunnan yhteisissä toiminnoissa ja tukevat hälytysosastoa tarvittaessa hälytyksissäkin mm. hälytysmuonitusta ja varusteiden/kaluston huoltoa ja kunnossapitoa tuottaen.