Naisosaston toimintaa

Lahden VPK:n naistyötoimikunnan seuraava kokous
Torstaiksi 21.1.2021 klo 17.30 suunniteltu kokous siirtyy myöhemmäksi,
tämänhetkisen tiedon mukaan helmikuun lopulle.
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.