Naisosasto

Lahden VPK:n naisosasto toimii Lahden VPK:n alaosastona. Osaston toiminnan
tarkoituksena on tarjota jäsenilleen monipuolinen ja kiinnostava harrastus,
jonka puitteissa on mahdollista osallistua pelastusalan toimintaan ja
järjestötyöhön sekä edistää paloturvallisuustietoutta. Osaston
tehtävänä on myös tukea palokunnan muiden osastojen toimintaa ja edistää
myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja turvallisuusasioihin.

KOKOONTUMINEN
Osaston jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa ja lisäksi heillä on
mahdollisuus osallistua palokunnan yhteisiin tapahtumiin ja hälytysosaston
harjoituksiin.

HÄLYTYSMUONITUS
Naisosasto suorittaa tarvittaessa hälytysmuonitusta pitkäkestoisten
tulipalojen yhteydessä.

KOULUTUS
Palokunnan oman koulutuksen lisäksi naisosaston jäsenten on mahdollista
osallistua Hämeen Pelastusliiton järjestämään koulutukseen ja oppia kodin
turvallisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja sekä järjestötyötä.

NUORISOTYÖ
Naisosaston toimintaan kuuluu palokuntanuorisotyön tukeminen sekä leireillä
että muissa nuorisotyön tapahtumissa.

YHTEISTYÖ
Naisosasto toimii yhteistyössä muiden Päijät-Hämeen palokuntanaisosastojen
kanssa järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia ja osallistumalla
naisosastojen tapaamisiin.

Ilmoittaudu mukaan toimintaan