Järjestöosasto

Lahden VPK:n uusin osasto, järjestöosasto antaa mahdollisuuden osallistua palokuntatyöhön myös niille, jotka eivät voi tai halua sitoutua hälytysosaston vaatimuksiin.

Toiminta

Osaston tarkoituksena on edistää ja tukea vapaaehtoista palokuntatoimintaa ja tehdä tunnetuksi Lahden VPK:n toimintaa sekä hoitaa osaltaan valistus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa yhdessä VPK:n hallituksen ja muiden osastojen kanssa.

Järjestöosaston tehtävänä on koota palokunnan täysi-ikäiset jäsenet yhteen ja järjestää heille suunnitelmallista palokuntaharrastustoimintaa. Osasto myös pitää yhteyttä jäseniin, jotka ovat muuttaneet paikkakunnalta, mutta haluavat säilyttää palokunnan jäsenyyden sekä hankkii jäseniksi palo- ja pelastustoiminnalle myönteisiä henkilöitä.

Jäsenet

Osaston jäseniksi haluavat, 16 vuotta täyttäneet henkilöt voivat ilmoittautua järjestöosaston johtajalle, joka esittää uusien jäsenten valitsemista osastoon. VPK:n jäsenet hyväksyy järjestötoimikunta ja uudet VPK:n jäsenet hyväksyy palokunnan hallitus. Osaston jäsen voi olla jäsenenä myös muissa palokunnan osastoissa. VPK:n kunniajäsenet ovat itseoikeutettuja järjestöosaston jäseniä.

Kokoontuminen

Osasto kokoontuu ohjelmansa mukaan omiin tapahtumiinsa ja osallistuu palokunnan yhteisiin tilaisuuksiin, lisäksi osaston jäsenet voivat seurata hälytysosaston harjoituksia.