Järjestöosasto

Lahden VPK:n järjestöosasto antaa mahdollisuuden osallistua palokuntatyöhön myös niille, jotka eivät voi tai halua sitoutua hälytysosaston vaatimuksiin.

Osaston tavoitteena on myös ylläpitää ja vaalia Lahden VPK:n toiminnan perinteitä. Järjestöosasto auttaa siirtämään tietoisuutta VPK:n historiasta yhdistyksen muille osastoille ja jäsenille.

Toiminta

Osaston tarkoituksena on edistää ja tukea vapaaehtoista palokuntatoimintaa ja tehdä tunnetuksi Lahden VPK:n toimintaa sekä hoitaa osaltaan valistus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa yhdessä VPK:n hallituksen ja muiden osastojen kanssa.

Järjestöosaston tehtävänä on koota palokunnan täysi-ikäiset jäsenet yhteen ja järjestää heille suunnitelmallista palokuntaharrastustoimintaa. Osasto myös pitää yhteyttä jäseniin, jotka ovat muuttaneet paikkakunnalta, mutta haluavat säilyttää palokunnan jäsenyyden sekä hankkii jäseniksi palo- ja pelastustoiminnalle myönteisiä henkilöitä.

Jäsenet

Osaston jäseniksi haluavat, 16 vuotta täyttäneet henkilöt voivat ilmoittautua järjestöosaston johtajalle, joka esittää uusien jäsenten valitsemista osastoon. VPK:n jäsenet hyväksyy järjestötoimikunta ja uudet VPK:n jäsenet hyväksyy palokunnan hallitus. Osaston jäsen voi olla jäsenenä myös muissa palokunnan osastoissa. VPK:n kunniajäsenet ovat itseoikeutettuja järjestöosaston jäseniä.

Kokoontuminen

Osasto kokoontuu ohjelmansa mukaan omiin tapahtumiinsa ja osallistuu palokunnan yhteisiin tilaisuuksiin, lisäksi osaston jäsenet voivat seurata hälytysosaston harjoituksia.