Hälytysosasto

Lahden kaupungissa toimii Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alaisena vakinaisen palokunnan lisäksi neljä sopimuspalokuntaa, joiden aktiivisimpia osia hälytysosastot ovat. Osastot tukevat alueellista pelastustoimintaa tarvittaessa, yleensä suurempien onnettomuuksien sattuessa tai useiden samanaikaisten päällekkäisten tehtävien hoitamisessa.

Lahden VPK on yhdessä Harjunalustan VPK:n kanssa solminut erikoistumissopimuksen pelastuslaitoksen kanssa, jossa muodostetaan molemmista sopimuspalokunnista sammutusvesihuoltoryhmä. Vesihuolto on osoittanut tarpeellisuutensa jo monissa vaativissa tilanteissa, joissa vesihuoltokaistaa johtaa sopimuspalokunta.

Lisäksi vuoden 2019 aikana palokuntamme osallistui PHPELAn miehittämättömän lennokkitoiminnan (UAS) pilotointiin, josta on tullut osa toimintaamme nykyisin. Hälytysosastosta on 8 jäsentä koulutettu tähän erikoistumiseen. UAS-toiminta on yksi niistä osa-alueista joilla tuetaan pelastustoimintaan.

Hälytyksiä palokunnalla oli vuonna 2022 49 kpl.
Hälytykset tulevat jäsenille GSM-puhelimiin tekstiviestinä tai puheluina, mahdollisuus on myös saada henkilöhakulaite jolla hälytyksen saapuminen varmistuu.

Osasto harjoittelee joka maanantai ilta klo 18.00 sammutus-, savusukellus- ja pelastustekniikoita, ensiapua, viestiliikennettä, kaluston käyttöä ym. alaan liittyvää. Muuta toimintaa järjestetään mm. liikunnan ja kilpailujen merkeissä.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Jäsenet eivät saa rahallista korvausta hälytyksistä eivätkä harjoittelusta.

Mukaan toimintaan pääsee tulemalla asemalle harjoitusiltana tai ottamalla yhteyttä.

Ilmoittaudu mukaan toimintaan